شرکت کنندگان محترم در اولین همایش مرزهای علوم زیستی، متاسفانه به دلیل مشکلات فنی در حال حاضر امکان بارگذاری ویدئو های همایش مقدور نمی باشد و علاقه مندان میتوانند جهت دریافت ویدئو ها به دفتر اجرایی پژوهشکده مراجعه نمایند.همایش مرزهای علوم‌زیستی

" پیشرفت در علم، احتمالا به ترتیب، مبتنی بر روش‌های جدید، کشف‌های تازه و ایده‌هایی نو است."
                                                                                                                                        سیدنی بِرِنِر


علوم‌زیستی به معنای جدید آن که پدیده‌ای است نوین؛ تا نیمه نخست قرن بیستم، استناد به مفاهیمی سحرآلود چون نیروی حیاتی برای توضیح موجودات زنده رواج داشت.با وجود جوانی این شاخه از علم، علوم‌زیستی با آهنگی شتابناک در دهه‌های اخیر رشد کرده و می‌کند. بخشی از این رشد مدیون ابزارهای سنجشی جدید می باشد که بررسی سیستم‌های پیچیده زیستی را در سطوح مختلفی که تا پیش از این ناممکن بوده میسر کرده اند. اما از دیگر سو، ورود مفاهیم و دیدگاه‌های دیگر از علومی چون ریاضی و فیزیک به فهمی تازه از مفاهیم زیستی منجر شده‌اند.

پژوهشکده علوم زیستی درسال ۱۳۹۱ به منظور انجام تحقیق‌های میان‌رشته‌ای در مرزهای زیست‌شناسی بنیان نهاده شد. با توجه به رشد روز افزون علوم‌زیستی، پژوهشکده علوم‌زیستی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) تصمیم به برگزاری همایشی در این خصوص تحت عنوان «مرزهای علوم‌زیستی» گرفت. هدف این همایش در راستای هدف غایی این پژوهشکده، آشنایی محققین و دانشجویان این مرز و بوم با پژوهش‌های روز در حوزه علوم‌زیستی است. مدعوین این همایش پژوهشگران برجسته ایرانی مشغول در دانشگاههای برتر جهان را شامل می‌شوند، چراکه ما برآنیم تا جامعه پژوهشگران ایرانی برجسته غیرمقیم فعال در حوزه مرزهای علوم‌زیستی را با پژوهشگرانی که در ایران به تولید دانش در این عرصه مشغول‌اند پیوند دهیم."Progress in science depends on new techniques, new discoveries and new ideas, probably in that order."
-Sydney Brenner


Biology in its current form is a modern phenomenon; invoking mysterious forces such as élan vital was commonplace in the first half of the twentieth century. Despite its relative youth, biology has been rapidly progressing in recent decades. Partly, this progress is due to the invention of new instruments, which make studying the hitherto elusive aspects of complex biological systems feasible. On other hand, the influx of new concepts and methods from other areas of science, such as mathematics and physics, is in part responsible for our new understanding of biological entities.

The School of Biological Sciences at the Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) was founded in 2012 to foster interdisciplinary research concerning the boundaries of biology. Given the accelerating growth in biological sciences, the School of Biological Sciences decided to organize a symposium entitled “Frontiers in Biology”. The goal of this symposium is to introduce researchers and students working in Iran with the cutting-edge research in biological sciences. The keynote speakers include Iranian researchers working at top universities abroad. The decision to invite esteemed Iranian researcher from abroad was made to bridge to global society of distinguished Iranian scientists tackling questions in the frontiers of biology to those conducting their research in Iran.


Important dates:


Poster Submission deadline: December 15, 2017
Registration deadline: December 20, 2017
Conference dates: December 25-28, 2017